1397 مرداد 28 يکشنبه
حداقل
 

عضویت در انجمن

انجمن دارای سه نوع عضو می باشد

1-       اعضاء پیوسته: همه جراحان کودکان داخل کشور که دارای مدرک جراحی کودکان تایید شده وزارت بهداشت می باشند عضو پیوسته انجمن می باشند.

2-       عضو افتخاری: جراحان کودکان برجسته سایر کشورها یا جراحانی که در ایران در زمینه رشته بخصوصی از جراحی کودکان فعالیت دارند و به تشخیص هیئت مدیره انجمن کار آنها برجسته و بنفع کودکان کشور است با تصویب هیئت مدیره انجمن عضویت افتخاری انجمن به آنها اعطاء خواهد شد.

از افرادی که تا کنون عضویت افتخاری انجمن بآنها اعطاء شد.

 

1-       پروفسور دوندرا گوپتا استاد جراحی کودکان از هندوستان که رئیس انجمن جراحان کودکان آسیا و رئیس اجرائی سومین کنگره جهانی جراحی کودکان و کاندید ریاست فدراسیون جهانی انجمن های جراحی کودکان دنیا برای دوره بعد می باشد.

2-       پروفسور ج بوکسوکوآ استاد جراحی کودکان از اسپانیا، رئیس مجمع فدراسیون جهانی انجمن های جراحان کودکان دنیا

3-        پروفسور مانتر حداد استاد جراحی کودکان انگلستان – ریاست قبلی انجمن جراحان کودکان لاپاروسکوپیک انگلستان و عضو هیئت مدیره انجمن جراحان کودکان لاپاروسکوپیک اروپا

4-        پروفسور ذکریا زاکریوس استاد جراحی کودکان از سوئیس – عضو هیئت مدیره انجمن جراحان اروپا و خزانه دار آن انجمن و کاندید ریاست انجمن جراحان کودکان اروپا در دوره بعد.

5-       دکترمحمدرضا وحداد استاد جراحی کودکان از آلمان و جراح لاپاروسکوپیک کودکان و اورولوژیست کودکان دردانشگاه بوخوم آلمان.

6-       پروفسور بنه اوره از آلمان استاد جراحی کودکان و جراح لاپاروسکوپیک کودکان و سردبیر مجله اروپائی جراحی کودکان و ریاست کمیته علمی انجمن جراحان کودکان اروپا

7-       دکتر شمشاد جراح کودکان از انگلستان

 

3-       اعضاء وابسته: تمام رشته های پزشکی بخصوص رشته های وابسته به کودکان اعم از پزشکان متخصص و فوق تخصص کودکان – متخصصین سایر رشته ها – پزشکان عمومی - کادر پیرا پزشکی مثل پرستاران – فیزیوتراپیست ها- ماماها یا رشته های علوم پایه مرتبط با جراحی کودکان در صورت تمایل و درخواست و تصویب هیئت مدیره و پرداخت حق عضویت بصورت عضو وابسته انجمن تلقی خواهند شد.

 

*     درخواست عضویت: افراد متقاضی عضویت وابسته باید درخواست عضویت خود را با معرفی و تایید دو نفر از جراحان کودکان عضو پیوسته به انجمن جهت تصویب ارائه نمایند.

     تمام اعضاء پیوسته و وابسته انجمن باید حق عضویت سالانه خود را در ابتدای هر سال شمسی به حساب انجمن واریز و فیش آن را به دفتر انجمن ارائه نمایند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن جراحان کودکان ایران است